CONTACTA

Fira de la Camamilla
Ajuntament de Linyola
C/ Major, 7
25240 Linyola
Telf. 636 27 78 70 (Coordinador)
Telf. 973 57 50 19  (Ajuntament)
firadelacamamilla@gmail.com